Korkeakoululaitoksen sivistyskäsitys

Kirjoittajat

  • Jarkko Tirronen

Avainsanat:

korkeakoululaitos, korkeakoulut

Abstrakti

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perusjännite on perinteisesti virinnyt ammatillisesti ja tieteelli sesti si vistävän akselin ääripäistä. Humboldtilainen käsitys tieteen sivistävästä vaikutuksesta on kuulu nut traditionaalisesti yliopistokoulutuksen perusteisiin. 1960-luvulta alkaneen yliopistolaitok sen laajentamisen jälkeen ei ole kuitenkaan ollut itsestään selvää kuinka si vistävä yliopistolaitos todellisuu dessa on?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2005-11-01

Viittaaminen

Tirronen, J. (2005). Korkeakoululaitoksen sivistyskäsitys. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57115