Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus: haaste poliittiselle arvioinnille

  • Timo Turja
Avainsanat: open access, avoin saatavuus, tieteellinen julkaisutoiminta

Abstrakti

Tieteellisen tiedonvälityksen laajamittainen muutos saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa julkaisutoiminnan kustannukset joudutaan kattamaan ainoastaan ja vain julkisista varoista. Opetusministeriön Open Access -työryhmän muistiossa tästä ei ole mainintaa, sillä työryhmä ei ole ottanut huomioon erästä keskeisintä etua, joka on nykyisessä tieteellisessä kustannusjärjestelmässä. Nykyisessä järjestelmässä tieteellisistä lehdistä ja sarjajulkaisuista eivät nimittäin maksa ainoastaan julkisesti rahoitetut kirjastot ja tutkimuslaitokset vaan myös yksityiset yritykset.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2005
Viittaaminen
Turja, T. (2005). Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus: haaste poliittiselle arvioinnille. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57124