Sosiologia ja fysiikka

Kirjoittajat

  • Vesa Puuronen

Avainsanat:

sosiologia, fysiikka

Abstrakti

Sosiologian maailmankuva tulisi systemaattisesti päivittää lähtien fysiikan uusimmista maailmaa koskevista näkemyksistä. Tulisi myös tutkia kriittisemmin niin kvantitatiivisten kuin kvalitatiivistenkin tutkimusmenetelmien käypyyttä. Mihin ne oikeastaan kelpaavat? Sosiologiaan tulisi joka tapauksessa kehitellä uusi laajojen tietokantojen, tilastoaineistojen ja supertietokoneiden käyttöön perustuva tapa tehdä tutkimusta, jonka avulla kenties pystyttäisiin laatimaan aikaisempaa parempia yhteiskunnan toimintaa kuvaavia teoreettisia malleja ja siten myös aikaisempaa paremmin voitaisiin esittää tieteellisiä yhteiskunnallisen kehityksen vaihtoehtoja.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2005-11-01

Viittaaminen

Puuronen, V. (2005). Sosiologia ja fysiikka. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57130