Sosiologia ja fysiikka

  • Vesa Puuronen

Abstrakti

Sosiologian maailmankuva tulisi systemaattisesti
päivittää lähtien fysiikan uusimmista
maailmaa koskevista näkemyksistä. Tulisi
myös tutkia kriittisemmin niin kvantitatiivisten
kuin kvalitatiivistenkin tutkimusmenetelmien
käypyyttä. Mihin ne oikeastaan kelpaavat?
Sosiologiaan tulisi joka tapauksessa kehitellä
uusi laajojen tietokantojen, tilastoaineistojen
ja supertietokoneiden käyttöön perustuva
tapa tehdä tutkimusta, jonka avulla kenties
pystyttäisiin laatimaan aikaisempaa parempia
yhteiskunnan toimintaa kuvaavia teoreettisia
malleja ja siten myös aikaisempaa paremmin
voitaisiin esittää tieteellisiä yhteiskunnallisen
kehityksen vaihtoehtoja.
Avainsanat: sosiologia, fysiikka
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
tammi 1, 2005
Viittaaminen
Puuronen, V. (2005). Sosiologia ja fysiikka. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57130