Uskontoetnografia – kenttätyöhön perustuvan uskontotieteen profiili

  • Matti Kamppinen
Avainsanat: uskontoetnografia

Abstrakti

Uskonnollisia ilmiöitä löytyy ihmisyhteisöjen lähes joka kolkasta: rakennuksissa, rituaaleissa, muistikuvissa, vallankäytössä, viihteessä, historiassa, teksteissä, puheessa, kaupankäynnissä ja vapaa-ajassa on uskonnollisiksi luokiteltavia ilmiöitä. Vertailevan uskontotieteen ikiaikainen ja vaativa tehtävä akateemisten tieteenalojen joukossa on näiden ilmiöiden tunnistaminen, luokittelu, tulkinta ja selittäminen. Uskontoetnografia keskittää voimansa ihmisyhteisön aktuaalisessa toiminnassa tapahtuvaan uskonnollisen aineksen käsittelyyn, siihen miten uskonnolliset ainekset syntyvät, strukturoituvat, prosessoituvat ja transformoituvat osana kulttuurista toimintaa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 1, 2003
Viittaaminen
Kamppinen, M. (2003). Uskontoetnografia – kenttätyöhön perustuvan uskontotieteen profiili. Tieteessä Tapahtuu, 21(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57285