Fysiikka kohtaa biologian – biomateriaalien teoria ja mallinnus

  • Ilpo Vattulainen
  • Mikko Karttunen
Avainsanat: Ilpo Vattulainen, Mikko Karttunen, mallintaminen, biomateriaalit

Abstrakti

Laskennallinen mallintaminen toimii siltana puhtaan teorian ja kokeellisen tutkimuksen välillä. Laskennallisesti voidaan tutkia kompleksisia malleja, joiden teoreettinen ratkaiseminen kynällä ja paperilla ei ole mahdollista. Toisaalta mallintamisella voidaan perehtyä ilmiöihin, joiden kokeellinen selvittäminen on joko hankalaa tai jopa mahdotonta: viruspopulaation monimutkaista leviämistä yhteisössä voidaan mallintaa turvallisesti, kun taas sen kokeellinen tutkimus ei liene toivottua. Biologisten systeemien kattava ymmärtäminen edellyttääkin erilaisten lähestymistapojen vuoropuhelua.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 1, 2003
Viittaaminen
Vattulainen, I., & Karttunen, M. (2003). Fysiikka kohtaa biologian – biomateriaalien teoria ja mallinnus. Tieteessä Tapahtuu, 21(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57288