Aika, paikka ja hulluus: kulttuurisia näkökulmia psykopatologiaan

Kirjoittajat

  • Anna Maria Viljanen

Avainsanat:

Anna Maria Viljanen, psykopatologia, hulluus

Abstrakti

Hulluus on erilaista eri kulttuureissa ja eri aikoina. Nykyisen tiedon mukaan kaikilla ihmisillä kulttuuritaustasta riippumatta on samanlaiset kognitiiviset perusvalmiudet, kyky abstraktiin ja konkreettiseen ajatteluun, deduktiiviseen ja induktiiviseen päättelyyn, sekä samanlainen emootioiden kirjo. Kognitiivisia kykyjä käytetään niissä rajois sa, jotka näissä yhteisissä nähdään tarkoituksenmukaisiksi. Samoin tunteiden ilmaisu ja niihin liittyvät normit ovat eri yhteisöissä erilaisia. Yhteisöt eivät siis eroa psyykkisen kapasiteetin suhteen. Sen sijaan ne eroavat ajattelutavoissaan, ajan ja paikan, sosiaalisten suhteiden ja ympäröivän maailman jäsentämisessä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2003-05-01

Viittaaminen

Viljanen, A. M. (2003). Aika, paikka ja hulluus: kulttuurisia näkökulmia psykopatologiaan. Tieteessä tapahtuu, 21(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57294