Kadonnutta laatuaikaa etsimässä – eli katsaus etnokronografiaan, osa 2

Kirjoittajat

  • Matti Kamppinen

Abstrakti

Eero Riikonen, Mikko Makkonen & Ilpo Vilkkumaa (2002): Hullun työn tauti – lukemisto tulevan työhyvinvointikeskustelun pohjaksi. Vastapaino, Tampere. Richard Sennett (2002): Työn uusi järjestys – miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. Suom. Eine Kivinen ja David Kivinen. Vastapaino, Tampere. [Alkuteos: The Corrosion of Character (1998). Owe Wikström (2002): Läsnäolon taito – johdatus kiireettömään elämään. Suom. Peter Gustavson ja Mia Wittaniemi. Kirjapaja, Helsinki. [Alkuteos: Långsamhetens lov eller vådan av att åka moped genom Louvren (2001).] Kia Lindroos & Kari Palonen (toim.) (2000): Politiikan aikakirja – ajan politiikan ja politiikan ajan teoretisointia. Vastapaino, Tamper. Hannu Pääkkönen & Iiris Niemi (2002): Suomalainen arki – ajankäyttö vuosituhannen vaihteessa. Tilastokeskus, Helsinki. (Kulttuuri ja viestintä 2002:2.) Jaakko Heinimäki, Simo Heininen, Markus Hiekkanen & Heikki Kotila (2003): Logos 2003 Vuosikirja. Edita, Helsinki.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

2003-05-01

Viittaaminen

Kamppinen, M. (2003). Kadonnutta laatuaikaa etsimässä – eli katsaus etnokronografiaan, osa 2. Tieteessä tapahtuu, 21(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57311