Verkostojen ihmeellinen maailma

  • Risto Nieminen
Avainsanat: verkostot, tietojenkäsittely, tietoverkot, Internet

Abstrakti

Albert-László Barabási: Linkit: verkostojen uusi teoria. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita 2002. Mark Buchanan: Nexus: Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks. W. W. Norton & Co. 2002. Duncan J. Watts: Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Co. 2003. Steven Strogatz: SYNC: The Emerging Science of Spontaneous Order. Hyperion 2003. Tietokoneiden suorituskyvyn nopea kehitys on tehnyt mahdolliseksi ja suosituksi niiden soveltamisen mitä erilaisempien kompleksisten ilmiöiden mallintamiseen ja simulointiin numeerisia menetelmiä käyttäen.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
loka 1, 2003
Viittaaminen
Nieminen, R. (2003). Verkostojen ihmeellinen maailma. Tieteessä Tapahtuu, 21(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57315