Einstein ja positivismi

Kirjoittajat

  • Raimo Lehti

Avainsanat:

Raimo Lehti, Albert Einstein, tieteenfilosofia

Abstrakti

Monet ovat yrittäneet rakentaa eri ajoilta peräisin olevista Einsteinin lausumista yhtenäisen tieteenfilosofian, mutta ovat joutuneet vaikeuksiin. Tosiasiassa Einstein oli vakuuttunut omien kokemustensa ja tuntemustensa perusteella, mikä teoria on oikea, ja tälle hän sitten esitteli perusteluja kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Einsteinille kulloinkin sopiva tieteenfilosofia oli tilannekohtainen: erityiselle suhteellisuusteorialle yhdenlaista filosofiaa, yleiselle suhteellisuusteorialle toisenlaista, ja 1920-luvulta alkaen jälleen uudenlaista puolustusta yhtenäisteorioilleen.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2003-09-01

Viittaaminen

Lehti, R. (2003). Einstein ja positivismi. Tieteessä tapahtuu, 21(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57316