Mielen filosofian probleemi: sielullisen ja ruumiillisen vuorovaikutus

  • Simo Knuuttila
Avainsanat: Simo Knuuttila, psykofysiikka

Abstrakti

Mielen filosofian tai filosofisen psykologian keskeisiin ongelmiin on antiikin ajasta lähtien kuulunut psykofyysinen kysymys eli miten sielullinen ja ruumiillinen voivat olla vuorovaikutuksessa. Psyykkisillä asioilla antiikin filosofiassa tarkoitettiin kognitiivisia toimintoja, havaintoa ja ajatusta, toimintaimpulsseja sekä sisäisiä tuntemuksia, ja kaikki nämä olivat myös erikseen keskustelun kohteena. Psykofyysinen ongelma on edelleen ajankohtainen. Se on ollut laajasti esillä kognitiotieteen ja aivotutkimuksen ja osittain myös modernin fysiikan yhteydessä ja näitä tutkimusaloja kohtaan tunnetun yleisen kiinnostuksen johdosta myös ajankohtaisaiheita viljelevässä viihdekirjallisuudessa (esim. David Lodge, Thinks…, 2001).
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2003
Viittaaminen
Knuuttila, S. (2003). Mielen filosofian probleemi: sielullisen ja ruumiillisen vuorovaikutus. Tieteessä Tapahtuu, 21(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57319