Vanhat vihamielisyydet uudessa Wienissä: antisemitismi ja moderni juutalainen identiteetti

  • Ritchie Robertson
Avainsanat: Ritchie Robertson, antisemitismi, Wien, juutalaisuus

Abstrakti

Useiden viime vuosikymmenien ajan ja vähintäänkin siitä lähtien kun Allan Janikin ja Stephen Toulminin kirja Wittgenstein’s Vienna ilmestyi 1973, olemme tottuneet ajattelemaan 1900-luvun alun Wieniä yhtenä suurista modernismin syntysijoista niin taiteissa, filosofiassa kuin tieteessäkin. Viime vuosien aihetta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on korostettu yhä kasvavassa määrin kuinka tämä luova aktiviteetti oli juutalaisten tai juutalaisesta taustasta tulleiden henkilöiden aikaansaannosta. Tässä yhteydessä on erityisesti nostettu esille sellaiset nimet kuin Wittgenstein, Freud, Mahler, Schönberg, Kraus ja Herzl ja kirjallinen ryhmittymä, joka tunnetaan nimellä ’Jung Wien’ ja johon kuuluivat mm. Schnitzler, von Hofmannsthal ja Beer-Hofmann.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2003
Viittaaminen
Robertson, R. (2003). Vanhat vihamielisyydet uudessa Wienissä: antisemitismi ja moderni juutalainen identiteetti. Tieteessä Tapahtuu, 21(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57324