Monitieteinen aivotutkimus

  • Kimmo Alho
Avainsanat: neurotieteet, aivotutkimus

Abstrakti

Ihmisaivojen tutkimus edellyttää monitieteistä osaamista. Tutkimuskohteen lisäksi monitieteisyyden painetta lisäävät uudet aivotutkimusmenetelmät, joita kehitetään jatkuvasti tutkimuksen rinnalla. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että kullakin neurotiedettä leikkaavalla tieteenalalla tapahtuu nopeaa sisäistä kehitystä ja näin jo jonkin tietyn osaalueen hallitseminen useammalla neurotiedettä leikkaavalla tieteenalalla on hyvin vaativaa. Niinpä aivotutkimusta tehdäänkin tavallisesti tutkimusryhmissä, joissa on useiden tieteenalojen erikoisosaajia.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2005
Viittaaminen
Alho, K. (2005). Monitieteinen aivotutkimus. Tieteessä Tapahtuu, 23(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57341