Suhteelisuus ja taide

  • Lauri Anttila
Avainsanat: suhteellisuus, taide

Abstrakti

Suhdejärjestelmät, kuvan rakenne ja sommittelu olivat tyypillisiä 1900- luvun modernismiin liittyviä ilmauksia [1]. Kuvan rakenne koki 1900-luvulla suuria muutoksia samaan tapaan kuin muoto musiikissa, kirjallisuudessa ja muissa taiteissakin. yhtenä syynä oli muuttunut suhde kuvan merkitykseen. Tarkasteltiin itse kuvaa, ei mitä se mahdollisesti "esittää". Esittävyys oli kielletty, se saattoi olla lähtökohta, mutta kuvan kehittely ja nimenomaan rakenne oli varsinainen pohdinnan kohde. Näin kuvan kielioppi oli sen keskeinen sisältö.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2005
Viittaaminen
Anttila, L. (2005). Suhteelisuus ja taide. Tieteessä Tapahtuu, 23(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57342