Brittiläinen maailmanvalta: "Suuri siunaus" vai "suuri vääryys"?

  • Eino Lyytinen
Avainsanat: siirtomaat, kolonialismi

Abstrakti

Mikä vaikutus emämaiden toiminnalla on ollut entisten siirtomaiden kansoihin, kulttuureihin ja talouksiin? Monella taholla arvioidaan imperiumien aiheuttaneen alkuperäiskansojen alistamisella suuria tuhoja estämälä tai suuntaamalla väärin ja omien tarkoitusperiensä mukaan alueiden omaehtoisten kultuurien ja talouden kehittämistä. Tällaisessa katsannossa brittiläinen maailmanvalta kuuluu historian suurten vääryyksien joukkoon. On myös tutkijoita, jotka korostavat siirtomaakausilla olleen myönteisiäkin saavutuksia.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2005
Viittaaminen
Lyytinen, E. (2005). Brittiläinen maailmanvalta: "Suuri siunaus" vai "suuri vääryys"?. Tieteessä Tapahtuu, 23(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57358