Hyvä perusteos Suomen Akatemian poliitisen kuohunnan vuosilta

  • Aura Korppi-Tommola
Avainsanat: historia, akatemiat

Abstrakti

Maritta Pohls: Suomen Akatemian historia II 1070 - 1988. Yhteiskunta ja tutkimus. SKS 2005, sid. 688 s. Suomen Akatemian kolmiosaisesta historiasta on nyt ilmestynyt kaksi osaa. Allan Tiitan kirjoittama ensimmäinen osa ulottuu 1960- luvun lopulle. Keväällää julkaistu toinen Maritta Pohlsin kirjoittama osa käsittelee vuosia 1970 - 1988. Molemmista osista käy selkeästi ilmi, että valtionjohto on aina ollut kiinnostunut tiedepoliittisesta vallankäytöstä. Samoin tietty jännite tieteenharjoittajien ja vallanpitäjien välillä näyttää pysyvältä ilmiöltä.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
syys 1, 2005
Viittaaminen
Korppi-Tommola, A. (2005). Hyvä perusteos Suomen Akatemian poliitisen kuohunnan vuosilta. Tieteessä Tapahtuu, 23(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57387