Moraalitalouden avulla talous takaisin yhteiskuntaan?

  • Visa Heinonen
Avainsanat: etiikka, moraali, yhteiskuntafilosofia, yhteiskuntatieteet

Abstrakti

Kauppinen, ILkka (toim.) (2004): Moraalitalous. Vastapaino. Ilkka Kauppisen toimittama artikkelikokoelma on hyvin tervetullut kirja, jossa ulkomaiset ja suomalaiset yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat arvojen ja taloudn välisen suhteen mielenkiintoisia ongelmia. Keskustelu liikkuu taloustieteen perusteiden, yhteiskuntafilosofian ja yhteiskuntatieteellisten eritysteemojen kentillä sujuvasti. Tällainen minitieteinen keskustelu edellyttää tietenkin keskustelijoilta kohtuuullista lukeneisuutta ja erityisesti oppihistoriallisen keskustelun tuntemusta. Kansantaloustieteessä oppihistorian asiantuntijat ovat perinteisesti olleet varttuneita tieteenharjoittajia tai emeritusprofessoreita. Oppihistorian tuntijoiden joukossa on myös valistuneita huippututkijoita kuten intialaissyntyinen Amartya Sen, joka esimerkiksi 1980-luvulla julkaistuissa Royer-luennoissaan (Sen1987) käsitteli etiikan ja kansantaloustieteen suhdetta.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
syys 1, 2005
Viittaaminen
Heinonen, V. (2005). Moraalitalouden avulla talous takaisin yhteiskuntaan?. Tieteessä Tapahtuu, 23(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57394