Astu varovasti toisten ihmisten maailmaan

  • Outi Lauhakangas
Avainsanat: sananlaskut, swahilin kieli

Abstrakti

Raimo Harjula: Monia sateita nähnyt. Afrikalaisia sananlaskuja ikääntymisen taidosta. Yliopistopaino 2005, 191 s. Pitkänlinjan Afrikan tuntija dosentti Raimo Harjula kertailee ja jäsentää itäafrikkalaisten heimokulttuurien sananlaskujen käytännöllistä viisautta uudesta näkökulmasta tuoreimmassa Yliopistopainon kustantamassa kirjassaan. Monia sateitä nähnyt. Afrikkalaisia sananlaskuja ikääntymisen taidosta. Hänen 1960- luvun lopulla saamansa ensikosketus vieraan kulttuurin vaikeasti avautuviin kerrostumiin liittyi sananlaskujen tulkintavaikeuksiin. Pian neljäkymmentä vuotta kestänyt afrikkalaiseen maailman- ja ihmiskuvaan paneutuminen ja swahilin kielen taito ovat antaneet hänelle vankkaa vertailupohjaa arvioida länsimaisen kulttuurin arvoja ja itsestäänselvyyksinä pidettyjä hahmotustapoja.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
syys 1, 2005
Viittaaminen
Lauhakangas, O. (2005). Astu varovasti toisten ihmisten maailmaan. Tieteessä Tapahtuu, 23(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57411