Uskonnollinen robotti kiinalaisessa huoneessa

  • Ilkka Pyysiäinen
Avainsanat: Ilkka Pyysiäinen, uskonto, tekoäly

Abstrakti

Uskontotieteilijä Matti Kamppinen (1997, 90-91; 2002) on esittänyt, että on periaatteellisesti mahdollista rakentaa uskonnollinen robotti. Yhtäältä ideaa on mielestäni kritisoitu heikoin perustein (Pihlström 2002a, 42), toisaalta sitä voidaan kritisoida myös varsin hyvin perustein. Näiden vaihtoehtojen analyysi osoittaa samalla, että uskontotiede on parhaimmillaan relevanttia myös muiden tieteiden kannalta.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2002
Viittaaminen
Pyysiäinen, I. (2002). Uskonnollinen robotti kiinalaisessa huoneessa. Tieteessä Tapahtuu, 20(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57916