Minikurssi mentaalisten ongelmien ymmärtämiseksi

  • Lauri Rauhala
Avainsanat: Lauri Rauhala, aivot, mielenterveysongelmat

Abstrakti

Ihmisen olemassaolossa erotetaan kolme perusmuotoa, jotka ovat kehollisuus (orgaanisen tapahtumisen kokonaisuus), situationaalisuus (situaatioon eli elämäntilanteeseen suhteutuneisuus) ja tajunnallisuus (elämyksellisen kokemuksen kokonaisuus). Mielisairauksista, mielenterveyden häiriöistä, psyykkisistä eli mentaalisista ongelmista puhuttaessa tarkoitetaan tajunnallisuudessa esiintyviä – asianomaisen itsensä ja/tai yhteiskunnan kannalta – epäsuotuisia kokemuksia. Jos kyseessä ovat mentaaliset ilmiöt, ne ovat tavattavissa vain tajunnassa. Kokemuksen sisällön laadusta häiriön olemassaolo aina todetaan ja erilaisten auttamismuotojen menestystä arvioidaan kokemuksessa tapahtuvista muutoksista. Aivoista mentaalisia ongelmia ei löydetä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2002
Viittaaminen
Rauhala, L. (2002). Minikurssi mentaalisten ongelmien ymmärtämiseksi. Tieteessä Tapahtuu, 20(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57918