Globalisaatio ja kansainvälisten järjestöjen rooli

Kirjoittajat

  • Sinikka Salo

Avainsanat:

globalisaatio, kansainväliset järjestöt

Abstrakti

Talouspoliittista ja yhteiskunnallistakin keskustelua on viime vuosina käyty pitkälti kahden megatrendin ympärillä: "uuden talouden" ja "globalisaation". Nämä kiistellyt käsitteet liittyvät itse asiassa niin läheisesti toisiinsa, että kumpaakaan ei voi kunnolla ymmärtää erikseen. Mielenkiintoista on, että silti niihin suhtaudutaan yleensä hyvin eri tavalla. Vielä vähän aikaa sitten uutta taloutta - joka terminä on jossain määrin ontuva - pidettiin positiivisena vallankumouksena, joka lupasi vaurauden nopeaa kasvua maailmassa ilman suurempaa inflaatiota tai saastuttavaa "savupiipputeollisuutta", ja joka voi vapauttaa ihmiset todella globaaliin, välittömään vuorovaikutukseen ja vastaanottajan ehdoilla tapahtuvaan tiedonvälitykseen. Nyt yleinen mielenkiinto "uutta taloutta" kohtaan näyttää jostakin syystä laantuneen, vaikka teknologia etenee koko ajan eivätkä sen luomat mahdollisuudet ole hävinneet minnekään.
Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2001-11-01

Viittaaminen

Salo, S. (2001). Globalisaatio ja kansainvälisten järjestöjen rooli. Tieteessä Tapahtuu, 19(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58117