Globalisaatio ja kansainvälisten järjestöjen rooli

  • Sinikka Salo

Abstrakti

Talouspoliittista ja yhteiskunnallistakin keskustelua on viime
vuosina käyty pitkälti kahden megatrendin ympärillä: "uuden
talouden" ja "globalisaation". Nämä kiistellyt käsitteet liittyvät
itse asiassa niin läheisesti toisiinsa, että kumpaakaan ei voi
kunnolla ymmärtää erikseen. Mielenkiintoista on, että silti niihin
suhtaudutaan yleensä hyvin eri tavalla. Vielä vähän aikaa sitten
uutta taloutta - joka terminä on jossain määrin ontuva - pidettiin
positiivisena vallankumouksena, joka lupasi vaurauden nopeaa
kasvua maailmassa ilman suurempaa inflaatiota tai
saastuttavaa "savupiipputeollisuutta", ja joka voi vapauttaa
ihmiset todella globaaliin, välittömään vuorovaikutukseen ja
vastaanottajan ehdoilla tapahtuvaan tiedonvälitykseen. Nyt
yleinen mielenkiinto "uutta taloutta" kohtaan näyttää jostakin
syystä laantuneen, vaikka teknologia etenee koko ajan eivätkä
sen luomat mahdollisuudet ole hävinneet minnekään.
Avainsanat: globalisaatio, kansainväliset järjestöt
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
tammi 1, 2001
Viittaaminen
Salo, S. (2001). Globalisaatio ja kansainvälisten järjestöjen rooli. Tieteessä Tapahtuu, 19(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58117