Tobin-vero pintaa syvemmältä

  • Jouko Ylä-Liedenpohja

Abstrakti

Tobin-vero eli kansainvälisiltä rahoitustransaktioilta
kannettava vero on herättänyt julkisessa sanassa paljon
myötäileviä kannanottoja. Useimmiten on ollut kyse ex
cathedra -luonteisista julistuksista, joissa kirjoittajan tai
lausunnon antajan ei tarvitse asemansa puolesta tai
palstatilaan oikeutettuna esittää mitään perusteluja, vaan
voi esiintyä erehtymättömänä. Tobin-veron taloudellista
analyysia tai argumentointia ei esiinny suurelle yleisölle
tarkoitetuissa julkaisuissa. Esimerkiksi
valtiovarainministeriön toimeksiannosta asiasta tehtyä
erinomaista selvitystä (VM 2001) en nähnyt lainkaan
selostettavan lehdistössä, muuta kuin mainittavan sen
vastineiden yhteydessä. Argumentointi on aina vaikeaa,
erityisesti taloustieteellinen.
Avainsanat: verotus, valuutansiirtovero, valuuttakurssit
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2001
Viittaaminen
Ylä-Liedenpohja, J. (2001). Tobin-vero pintaa syvemmältä. Tieteessä Tapahtuu, 19(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58118