Kulttuurin pinta ja pohja

  • Lauri Honko

Abstrakti

Taidekulttuuri ja kulttuuriset muistomerkit eivät riitä
kulttuurin kokonaisuuden hahmotteluun. Edellisessä
piilee ylivallan tai elitismin vaara ja jälkimmäiset katsovat
menneisyyteen usein varsin valikoivan politiikan silmin.
Kolmas kulttuurikäsitys on laajin ja tutkimuksellisesti
käyttökelpoisin; henkistä ja aineellista kulttuuria ei
erotella, koska ne ovat toimivan kokonaisuuden osia.
Menneisyyttä ei suljeta pois, mutta se ei ole
mielenkiinnon pääkohde. Muuan viimeaikaisen
tutkimuksen kehityspiirre on ollut uusi mielenkiinto
kulttuuriin tekstinä. On tajuttu, että tietomme lepää niiden
tekstien varassa, joita kulttuureista luodaan.
Avainsanat: kulttuuri
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2001
Viittaaminen
Honko, L. (2001). Kulttuurin pinta ja pohja. Tieteessä Tapahtuu, 19(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58121