Yliopistosivistyneistön asema ja tehtävät yhteiskunnassa

  • Erik Allardt
Avainsanat: sivistyneistö, yliopistot

Abstrakti

Yliopistosivistyneistön aseman ja roolin muutokset ovat selvästi kuvastuneet maamme poliittisessa elämässä. On usein viitattu siihen miten maamme yliopistosivistyneistö ratkaisevasti vaikutti Suomen itsenäistymiseen ja eurooppalaiseksi valtioksi kasvamiseen. Varsinkin monet professorit saattoivat aivan omasta takaa, valtaeliittiin ja säätyläissivistyneistöön kuuluvina, aktiivisesti toimia ja vaikuttaa valtakunnallisessa politiikassa.Mutta onko yliopistosivistyneistöllämme enää tätä asemaa?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 1, 2002
Viittaaminen
Allardt, E. (2002). Yliopistosivistyneistön asema ja tehtävät yhteiskunnassa. Tieteessä Tapahtuu, 20(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58140