Yhteiskunnan luontosuhteen kriisiytyminen modernissa yhteiskuntateoriassa

  • Pekka Sulkunen
Avainsanat: yhteiskunta, kulttuuri, luonto

Abstrakti

Yhteiskuntateoriassa aletaan vasta haparoiden etsiä vastauksia kysymyksiin, jotka arkitodellisuudessa ovat jo muodostuneet osaksi jokapäiväistä elämää. Usein käytetään sanontaa että Minervan pöllö lähtee lentoon vasta kun hämärä on jo laskeutunut; eli että teoreettinen pohdinta alkaa vasta sitten kun todellisuus on jo muuttunut mutta tullut samalla hämmentäväksi ja vaikeaselkoiseksi. Niin on luonnon ja kulttuurin rajan hämärtymisenkin laita.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 1, 2002
Viittaaminen
Sulkunen, P. (2002). Yhteiskunnan luontosuhteen kriisiytyminen modernissa yhteiskuntateoriassa. Tieteessä Tapahtuu, 20(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58141