Kannibalismin aika

Kirjoittajat

  • Matti Kamppinen

Avainsanat:

kannibalismi

Abstrakti

Kannibalismia on esiintynyt jo ihmisen esiisillä. Viime vuosisadoilta dokumentoitu kannibalismi on ollut enimmäkseen rituaalista kannibalismia. Paitsi ihmissyönti, myös raadonsyönti kuuluu siis menneisyyteemme. Kannibalismi nykyaikana on joko ääritilanteiden sanelemaa pakkoa tai biotekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia, joissa ihmisen ja muiden eliöiden väliset rajat hämärtyvät.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2002-11-01

Viittaaminen

Kamppinen, M. (2002). Kannibalismin aika. Tieteessä Tapahtuu, 20(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58167