Kannibalismin aika

  • Matti Kamppinen
Avainsanat: kannibalismi

Abstrakti

Kannibalismia on esiintynyt jo ihmisen esiisillä. Viime vuosisadoilta dokumentoitu kannibalismi on ollut enimmäkseen rituaalista kannibalismia. Paitsi ihmissyönti, myös raadonsyönti kuuluu siis menneisyyteemme. Kannibalismi nykyaikana on joko ääritilanteiden sanelemaa pakkoa tai biotekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia, joissa ihmisen ja muiden eliöiden väliset rajat hämärtyvät.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2002
Viittaaminen
Kamppinen, M. (2002). Kannibalismin aika. Tieteessä Tapahtuu, 20(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58167