Onko ihmisestä riippumatonta todellisuutta olemassa?

  • Panu Raatikainen

Abstrakti

Arkiajattelun näkökulmasta tavallinen, havaittava
aineellinen todellisuus - joka koostuu kivistä, puista,
pöydistä ja tuoleista, kissoista ja koirista - on olemassa
silloinkin kun emme havainnoi tai ajattele sitä; sen eikä
sen yksittäisten olioiden olemassaolo riipu mielestä. Tätä
kantaa kutsutaan arkijärjen realismiksi tai lyhyesti vain
realismiksi. Se, että "kadunmies" uskoo näin, ei
tietenkään vielä todista näkemystä todeksi, eikä sitä
tarvitse hyväksyä kritiikittömästi. Mutta tästä vahvasta
vakaumuksesta ei kannata myöskään luopua ilman hyviä
perusteita.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Raatikainen, P. (2000). Onko ihmisestä riippumatonta todellisuutta olemassa?. Tieteessä Tapahtuu, 18(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58241