Pelastuuko viljelykasviemme monimuotoisuus?

  • Arne Rousi
Avainsanat: viljelykasvit, biodiversiteetti

Abstrakti

Rion ympäristökokouksessa 1992 allekirjoitettiin kansainvälinen biodiversiteettisopimus eli biologista monimuotoisuutta turvaava sopimus. Siihen sisältyy mielenkiintoinen uusi periaate, joka koskee eliölajien geenivarojen hyötykäyttöä. Lajit ja niiden geenit ovat sopimuksen mukaan sen valtion suvereenia omaisuutta, jonka luontoon ne kuuluvat. Geenivarojen käytöstä esimerkiksi kasvinjalostuksessa on sovittava alkuperä- ja käyttäjämaiden välillä, ja sopimuksessa on myös otettava huomioon syntyvästä tuotosta tuleva korvaus alkuperämaalle. Taustalla on se ajatus, että valtiot kiinnostuvat enemmän omilla alueillaan olevan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä, jos tällä on nähtävissä myös välitöntä taloudellista arvoa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 1998
Viittaaminen
Rousi, A. (1998). Pelastuuko viljelykasviemme monimuotoisuus?. Tieteessä Tapahtuu, 16(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58505