Ympäristökeskustelun mahdollisuudesta

  • Sami Pihlström
Avainsanat: ympäristö, ympäristöongelmat, ympäristöystävälliset tuotteet

Abstrakti

Ympäristökeskustelu on keskustelua "ihmisen paikasta maailmassa". Se ei ensisijaisesti ole – tai sen ei nähdäkseni pitäisi olla – keskustelua ihmisestä riippumattomasta luonnosta ja sen "itseisarvosta", sillä kaiken maailmassa olevan arvon lähde on ihminen, ainoa tuntemamme symbolikieltä ja käsitteitä luonnostaan käyttävä olento, joka voi kielensä avulla reflektoida mennyttä ja tulevaa, pyrkimyksiään ja päämääriään sekä keinoja päämääriensä saavuttamiseksi. Ympäristökeskustelu on keskustelua ihmisestä. Sikäli kuin yleisimmät ihmisen olemusta tai "ihmisluontoa" koskevat kysymykset luokitellaan filosofisen antropologian eli filosofisen ihmistutkimuksen alaan kuuluviksi, voimme sanoa, että ympäristöfilosofia on ytimeltään filosofista antropologiaa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 1, 1998
Viittaaminen
Pihlström, S. (1998). Ympäristökeskustelun mahdollisuudesta. Tieteessä Tapahtuu, 16(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58522