Tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen tiedonsaannin turvaaminen: Kokoelmat ja kokoelmapolitiikka Suomen korkeakoulukirjastoissa

Kirjoittajat

  • Esko Häkli

Avainsanat:

korkeakoulukirjastot, kokoelmat, kokoelmapolitiikka

Abstrakti

Pienen kielialueen tieteellisen tietopalvelun keskeisiä edellytyksiä ovat muualta hankitun tietoaineiston kokoelmat. Huomion kiinnittäminen kansallisiin kokoelmiin on osoittautunut välttämättömäksi siitä syystä, että korkeakoulukirjastojen yhteenlasketut määrärahat ovat vuoden 1992 jälkeen supistuneet dramaattisesti.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1997-01-01

Viittaaminen

Häkli, E. (1997). Tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen tiedonsaannin turvaaminen: Kokoelmat ja kokoelmapolitiikka Suomen korkeakoulukirjastoissa. Tieteessä tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58680