Tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen tiedonsaannin turvaaminen: Kokoelmat ja kokoelmapolitiikka Suomen korkeakoulukirjastoissa

  • Esko Häkli
Avainsanat: korkeakoulukirjastot, kokoelmat, kokoelmapolitiikka

Abstrakti

Pienen kielialueen tieteellisen tietopalvelun keskeisiä edellytyksiä ovat muualta hankitun tietoaineiston kokoelmat. Huomion kiinnittäminen kansallisiin kokoelmiin on osoittautunut välttämättömäksi siitä syystä, että korkeakoulukirjastojen yhteenlasketut määrärahat ovat vuoden 1992 jälkeen supistuneet dramaattisesti.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1997
Viittaaminen
Häkli, E. (1997). Tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen tiedonsaannin turvaaminen: Kokoelmat ja kokoelmapolitiikka Suomen korkeakoulukirjastoissa. Tieteessä Tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58680