Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus

  • Auli Hakulinen
Avainsanat: kieli, kielioppi, äidinkieli

Abstrakti

Äidinkielenopetuksella on hyvin laaja tehtäväkenttä. Kielenkäytön perustaitojen lisäksi sen opetusalaan kuuluu myös opastaminen sanataiteen harrastajaksi ja itsenäiseksi kulttuurin kuluttajaksi. Kirjoitustaidon omaksumisen yhteydessä opetellaan myös koko joukko oikeinkirjoitus- ja kielenhuoltoseikkoja. Niiden katsotaan yleensä kuuluvan "kieliopin" alle. Miten näistä velvoitteista huolimatta opetuksen sisältöön voisi kuulua myös ohjausta tieteelliseen ajatteluun sekä lingvistiikan tulosten esittelyä?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1997
Viittaaminen
Hakulinen, A. (1997). Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus. Tieteessä Tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58685