Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus

Kirjoittajat

  • Auli Hakulinen

Avainsanat:

kieli, kielioppi, äidinkieli

Abstrakti

Äidinkielenopetuksella on hyvin laaja tehtäväkenttä. Kielenkäytön perustaitojen lisäksi sen opetusalaan kuuluu myös opastaminen sanataiteen harrastajaksi ja itsenäiseksi kulttuurin kuluttajaksi. Kirjoitustaidon omaksumisen yhteydessä opetellaan myös koko joukko oikeinkirjoitus- ja kielenhuoltoseikkoja. Niiden katsotaan yleensä kuuluvan "kieliopin" alle. Miten näistä velvoitteista huolimatta opetuksen sisältöön voisi kuulua myös ohjausta tieteelliseen ajatteluun sekä lingvistiikan tulosten esittelyä?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1997-01-01

Viittaaminen

Hakulinen, A. (1997). Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus. Tieteessä tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58685