Tiede ja tutkijat poliittisten päätöksentekijöiden apuna

Kirjoittajat

  • Eino Tunkelo

Abstrakti

Professori Jorma Routti totesi Tieteen päivillä monipuolisen esitelmänsä yhteydessä, että poliittiset päätöksentekijät kokevat usein ongelmaksi, että tiedemiehet ja tutkijat eivät osaa antaa vastauksia heidän kysymyksiinsä. Halua ja kykyä varmasti on, mutta tavoitteissa ja näkökulman aikajänteessä on suuria eroja. Tieteen perusolemus on totuuden etsiminen ja ilmiöiden ymmärtäminen. Poliittinen päätöksentekijä taas haluaa vastauksia ajankohtaisiin ja konkreettisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi, mitä tapahtuu, jos toimitaan tietyllä tavalla.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

1997-01-01

Viittaaminen

Tunkelo, E. (1997). Tiede ja tutkijat poliittisten päätöksentekijöiden apuna. Tieteessä tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58691