"MISSÄ SUOMEN SIELU ON ASUVA" - Suomi maailmannäyttelyissä viime vuosisadan lopulla

Kirjoittajat

  • Kerstin Smeds

Avainsanat:

maailmannäyttelyt, sielu

Abstrakti

[...] Kansakunnalla, joka erityisenä kansakuntana tahtoo toisten rinnalle kohota....on näet myös velvollisuutensa muihin kansakuntiin nähden. Meidän on otettava tarkempi selko siitä, mitä he vanhemman sivistyksen pohjalla ja yhteisen sivistämishalun johdattamina ovat tehneet ja meidän on aina valppaasti heidän edistystänsä ja pyrkimuksiänsä seurattava niin aineellisella kuin aatteellisella alalla [...] Ulkomaailmasta on meidän opittava ja ennakkoluulottomasti omaksuttava se, mikä meidän luonteellemme soveltuu; mutta omalle pohjalle on aina rakennettava.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1997-02-01

Viittaaminen

Smeds, K. (1997). "MISSÄ SUOMEN SIELU ON ASUVA" - Suomi maailmannäyttelyissä viime vuosisadan lopulla. Tieteessä Tapahtuu, 15(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58708