Yliopisto arvoina ja toimintoina

  • Jari Autioniemi
Avainsanat: yliopistot, arvot, toiminnot, vaikuttavuus, akateeminen vapaus, riippumattomuus, yliopistouudistukset

Abstrakti

Tässä kirjoituksessa yliopistoa tarkastellaan sen sisäisten arvomaailmojen ja toimintalogiikoiden avulla. Nämä arvot ja toiminnot ovat keskenään entistä jännittyneempiä tilanteessa, jossa yliopistoreformit ovat asettaneet uusia haasteita perinteisinä pidetyille akateemisille arvoille ja käytännöille. Akateeminen ydinosaaminen, kuten tutkimus ja opetus, eivät enää riitä, kun yliopistoilta vaaditaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja menestymistä globaalissa kilpailussa. Samalla ongelmaksi nousevat myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseen kuuluvat vaikeudet.
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
syys 22, 2016
Viittaaminen
Autioniemi, J. (2016). Yliopisto arvoina ja toimintoina. Tieteessä Tapahtuu, 34(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/59265