Antropologian kriittinen humanismi

  • Timo Kaartinen
Avainsanat: antropologia, kulttuuriantropologia, sosiaaliantropologia, Helsingin yliopisto, professorit, oppiaineet, yhteiskuntatieteet, humanismi, kulttuurierot

Abstrakti

Antropologia on Suomen nuorimpia yhteiskuntatieteen aloja, mutta suomalaiset tutkijat olivat alusta lähtien mukana luomassa antropologian kansainvälistä tutkimusperinnettä. Sen taustalla oli valistusfilosofia, jonka mukaan vieraan kulttuurin kohtaaminen oli itsetuntemuksen ja emansipaation lähde. Antropologia tutkii edelleen kulttuurin ja maailmankuvan eroja, mutta pyrkii samalla tunnistamaan muiden kulttuurien piirissä elävät ihmiset osana sitä historiallista ja poliittista todellisuutta, jossa tutkijat itse elävät.
Osasto
Professoriluennot
Julkaistu
syys 22, 2016
Viittaaminen
Kaartinen, T. (2016). Antropologian kriittinen humanismi. Tieteessä Tapahtuu, 34(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/59304