Mitä kulttuurilla voi selittää?

  • Jussi Pakkasvirta

Abstrakti

Alue- ja kulttuurintutkimuksessa keskeisimmät lähestymistavat liittyvät sivilisaatioteorioihin ja maailman eri kulttuurien kehitystä pohtivaan historialliseen traditioon. Tieteidenvälisenä tutkimuskysymyksenä on se, kuinka löytää suuralueita kuvaavia ja selittäviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia piirteitä.
Avainsanat: Helsingin yliopisto, professorit, oppiaineet, aluetutkimus, kulttuurintutkimus, kulttuurin käsite
Osasto
Professoriluennot
Viittaaminen
Pakkasvirta, J. (1). Mitä kulttuurilla voi selittää?. Tieteessä Tapahtuu, 34(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/59305