Biologiaa insinööritieteiden menetelmin

  • Jani Raerinne

Abstrakti

Biologian ja erityisesti bioteknologian tutkimuspiireissä on jo jonkin aikaa oltu innostuneita synteettisestä biologiasta ja alaan liittyvistä mahdollisuuksista. Suomen Akatemiassa on valmisteilla erillinen rahoitus synteettisen biologian projekteja varten. Monet julkisen ja yksityisen sektorin toimijat rahoittavat synteettisen biologian tutkimusohjelmia. Tavoitteena on esimerkiksi saada aikaan öljyntuotantoa käyttäen hyväksi leviä tai tehokkaampia ja halvempia lääkkeitä hyödyntämällä ja muokkaamalla mikro-organismien aineenvaihduntaa. Tarkastelen tässä sitä, mitä synteettinen biologia on ja minkälaisille metodologisille oletuksille tai tutkimusheuristiikalle synteettinen biologia perustuu.
Avainsanat: Jani Raerinne, biologia, bioteknologia, synteettinen biologia, systeemibiologia, biologiset systeemit, reduktionismi, reduktionistinen metodologia, modulaarisuus, heuristiikka
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
touko 3, 2012
Viittaaminen
Raerinne, J. (2012). Biologiaa insinööritieteiden menetelmin. Tieteessä Tapahtuu, 30(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/6090