Jääkauden jälkeen metsärajat reagoivat hitaasti lämpenevään ilmastoon – entä tulevaisuudessa?

Kirjoittajat

  • Minna Väliranta
  • Tarmo Virtanen

Avainsanat:

Minna Väliranta, Tarmo Virtanen, ympäristötiede, paleoekologia, ekosysteemi, ilmasto, jääkausi, metsäraja, ilmastonmuutos, metsäkasvillisuus, pienpopulaatiot, havupuupopulaatiot, metsädynamiikka

Abstrakti

Ilmastonmuutoskeskustelun yhteydessä on esitetty malliskenaarioita puuston ja metsäkasvillisuuden nopeasta, seuraavien kymmenien vuosien aikaskaalassa tapahtuvasta, etenemisestä nykyisille tunturi- ja tundrakasvillisuuden peittämille puuttomille alueille. Tällainen mahdollinen suuren mittakaavan muutos on monessa mielessä mielenkiintoinen prosessi, sillä mm. hiilen- ja ravinteidenkiertomekanismit eroavat huomattavasti metsien ja tundran ekosysteemien välillä. Lisäksi näiden ekosysteemien säteilytaseet ovat huomattavan erilaiset, eli pinta-ala muutokset tulevat myös vaikuttamaan erilaisiin ilmastoon vaikuttaviin takaisinkytkentämekanismeihin tulevaisuudessa.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2012-05-03

Viittaaminen

Väliranta, M., & Virtanen, T. (2012). Jääkauden jälkeen metsärajat reagoivat hitaasti lämpenevään ilmastoon – entä tulevaisuudessa?. Tieteessä Tapahtuu, 30(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/6091