Tiede yhteiskunnassa – katsaus tietoyhteiskunnan tulevaisuuteen

Kirjoittajat

  • Paraskevas Caracostas

Avainsanat:

Euroopan komissio, Euroopan tutkimusalue, tiede yhteiskunnassa, tietoyhteiskunta, demokratia

Abstrakti

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2007 keskustelun Euroopan tutkimusalue -aloitteen syventämisestä (Europen Research Area, ERA). Tämä antoi eurooppalaisille tieteen sidosryhmille mahdollisuuden ilmaista huolensa, ottaa kantaa ja ehdottaa uusia lähestymistapoja. ERA:lla on yhteiskunnallinen ulottuvuus sekä Euroopan unionin ja globaaleja ongelmia käsittelevän tutkimuksen käynnistämisessä että tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tapojen muuttamisessa. Tämä vahvistettiin Slovenian Brdossa 14.4.2008 pidetyssä epävirallisessa ”kilpailukykyneuvostossa”, jossa tutkimusministerit päättivät kannattaa sellaista näkemystä ERA:sta, jossa sen hallinnointiin osallistuvat kaikki sidosryhmät mukaan lukien kansalaisyhteiskunta. Juuri tässä laajemmassa yhteydessä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta (science in society) voi analysoida ”tietoyhteiskunnan” pidemmän aikavälin perspektiivistä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2008-10-07

Viittaaminen

Caracostas, P. (2008). Tiede yhteiskunnassa – katsaus tietoyhteiskunnan tulevaisuuteen. Tieteessä Tapahtuu, 26(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/619