Ihmisten välinen vuorovaikutustilanne

Kirjoittajat

  • Pekka Pihlanto

Avainsanat:

holistinen ihmiskäsitys, Lauri Rauhala, kehollisuus, tajunnallisuus, situationaalisuus, lääkäri-potilassuhde

Abstrakti

Holistinen ihmiskäsitys tarjoaa erään mahdollisuuden kuvata ja analysoida – sekä siten ymmärtää – filosofis-käytännöllisellä tasolla ihmisen problematiikkaa. Se soveltuu itse asiassa mille tahansa elämän- ja tieteenalalle, jossa on kysymys ihmisen toiminnasta. Tämän artikkelin tarkoituksena on valottaa holistisen ihmiskäsityksen soveltamismahdollisuuksia periaatteellisen esimerkkitilanteen avulla. Sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten monimutkainen ihmisten välinen vuorovaikutustilanne todellisuudessa on ja mitä kaikkia tekijöitä siihen voi liittyä. Tämän ymmärryksen avulla kuka tahansa voinee toimia ihmissuhteissaan perustellummin ja ehkä ”viisaammin” kuin ilman sitä. Se voi parhaimmillaan auttaa meitä ymmärtämään entistä paremmin sekä itseämme että muita ihmisiä, minkä seurauksena henkilöiden välisten konfliktien mahdollisuutta voitaisiin vähentää.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2008-10-07

Viittaaminen

Pihlanto, P. (2008). Ihmisten välinen vuorovaikutustilanne. Tieteessä Tapahtuu, 26(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/620