Teknologia ja ajan henki

Kirjoittajat

  • Karl-Erik Michelsen

Avainsanat:

Zeitgeist, ajan henki, teknologia, teknologinen kehitys, Titanic

Abstrakti

Ajan henkeä on vaikea määrittää, mutta jokainen sen tuntee ja tietää. Suomalaiset muistavat hyvin 1980-luvun lopun ”kasinohuuman”, seuraavan vuosikymmenen ”suuren laman” ja sitä seuranneen ”Nokia-ajan”. Ajan henki eli Zeitgeist ei ole kuitenkaan historiallinen ilmiö, joka määrittyisi historiantutkijoiden tulkintoina jälkikäteen. Ajan henki on elävä ilmiö, joka on tunnistettavissa ja jonka ajassa elävät ihmiset itse tunnistavat. Teknologiatutkijat ovat havainneet mielenkiintoisen yhteyden teknologisen muutoksen ja ajan hengen välillä.

Osasto
Euroopan Zeitgeist 100 vuotta sitten

Julkaistu

2017-05-04

Viittaaminen

Michelsen, K.-E. (2017). Teknologia ja ajan henki. Tieteessä Tapahtuu, 35(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/63455