Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista

Kirjoittajat

  • Juhani Eskola
  • Jari Kirsilä

Abstrakti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulevaisuutta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta pohtinut selvitysmies asetti raportissaan mielenkiintoisella tavalla vastinpareiksi tutkimuksen tieteelliset ansiot ja tutkimuksen kautta saavutetun asiantuntemuksen hyödynnettävyyden. Raportin mukaan valtion tutkimuslaitoksena THL:n tulee tavoitella pikemminkin laaja-alaista asiantuntemusta kuin pyrkiä kurottautumaan tutkimuksen kansainväliseen kärkeen, sillä se johtaa päätöksenteon tukemisen kannalta liian kapea-alaiseen asiantuntemukseen.

Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2017-05-04

Viittaaminen

Eskola, J., & Kirsilä, J. (2017). Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista. Tieteessä Tapahtuu, 35(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/63463