Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista

  • Juhani Eskola
  • Jari Kirsilä

Abstrakti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulevaisuutta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta pohtinut selvitysmies asetti raportissaan mielenkiintoisella tavalla vastinpareiksi tutkimuksen tieteelliset ansiot ja tutkimuksen kautta saavutetun asiantuntemuksen hyödynnettävyyden. Raportin mukaan valtion tutkimuslaitoksena THL:n tulee tavoitella pikemminkin laaja-alaista asiantuntemusta kuin pyrkiä kurottautumaan tutkimuksen kansainväliseen kärkeen, sillä se johtaa päätöksenteon tukemisen kannalta liian kapea-alaiseen asiantuntemukseen.

Osasto
Keskustelua
Julkaistu
touko 3, 2017
Viittaaminen
ESKOLA, Juhani; KIRSILÄ, Jari. Huippututkimus ei ole välttämättä kapea-alaista. Tieteessä tapahtuu, [S.l.], v. 35, n. 3, touko. 2017. ISSN 1239-6540. Saatavilla: <https://journal.fi/tt/article/view/63463>. Lainattu: 18 marras. 2017.