Tutkimusetiikka yliopiston arjessa

  • Krista Varantola
Avainsanat: Krista Varantola, tutkimusetiikka, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi, tutkimusvilppi, hyvä tieteellinen käytäntö, plagiointi, vertaisarviointi, tutkimuseettinen ohjeistus

Abstrakti

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK juhli 20-vuotistaivaltaan tämän vuoden helmikuussa, joten nyt on hyvä vaihe tarkastella, millaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä sen asialistalla tätä nykyä on ja millaisista asioista kokouksissa keskustellaan.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 14, 2012
Viittaaminen
Varantola, K. (2012). Tutkimusetiikka yliopiston arjessa. Tieteessä Tapahtuu, 30(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/6498