Tutkimusetiikka yliopiston arjessa

Kirjoittajat

  • Krista Varantola

Avainsanat:

Krista Varantola, tutkimusetiikka, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi, tutkimusvilppi, hyvä tieteellinen käytäntö, plagiointi, vertaisarviointi, tutkimuseettinen ohjeistus

Abstrakti

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK juhli 20-vuotistaivaltaan tämän vuoden helmikuussa, joten nyt on hyvä vaihe tarkastella, millaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä sen asialistalla tätä nykyä on ja millaisista asioista kokouksissa keskustellaan.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-06-14

Viittaaminen

Varantola, K. (2012). Tutkimusetiikka yliopiston arjessa. Tieteessä tapahtuu, 30(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/6498