Tekoäly ja ihmiskognitio

  • Otto Lappi
  • Anna-Mari Rusanen
  • Jami Pekkanen

Abstrakti

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme tekoälytutki­musta, sen historiaa ja nykytilaa kognitiotieteen näkökulmasta. Se on sikäli ainutlaatuinen, että kognitiotiede on (ainoa) tutkimusala, joka tar­kastelee ihmis- ja tekoälyjärjestelmiä täsmälleen samasta näkökulmasta, eli monimutkaisina infor­maatiota prosessoivina järjestelminä.

Avainsanat: tekoäly, kognitiotiede, älykkyys, koneoppiminen, algoritmit
Osasto
Tieteenalat dialogissa
Julkaistu
helmi 15, 2018
Viittaaminen
Lappi, O., Rusanen, A.-M., & Pekkanen, J. (2018). Tekoäly ja ihmiskognitio. Tieteessä Tapahtuu, 36(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/69278