Eettiset kysymykset tutkijan ja median kohtaamisissa

Kirjoittajat

  • Arto Mustajoki

Avainsanat:

Arto Mustajoki, eettiset kysymykset, eettiset ongelmat, tutkimusetiikka, eettiset ohjeet, tutkija, media, haastattelu, julkisuus, tutkimuseettinen neuvottelukunta, hyvä tieteellinen käytäntö

Abstrakti

Tutkija törmää eettisiin kysymyksiin tehdessään tutkimusta ja arvioidessaan muiden tutkijoiden töitä, valitessaan tohtoriopiskelijoita, järjestäessään konferensseja, toimiessaan asiantuntijana, ollessaan jäsenenä komiteoissa ja tehdessään yhteistyötä yritysten kanssa. Kirjoituksessa keskitytään eettisiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin, kun tutkija kohtaa median edustajia.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2012-11-23

Viittaaminen

Mustajoki, A. (2012). Eettiset kysymykset tutkijan ja median kohtaamisissa. Tieteessä Tapahtuu, 30(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7319