Kohti monimuotoistuvan kaupungin ymmärrystä ja kehityksen ohjaamista

  • Mari Vaattovaara
  • Anssi Joutsiniemi

Abstrakti

Akateeminen viisaus kaupungistumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi on jäänyt yksittäisten oppiaineiden sisään. Samalla näkökulmat kaupunkikehityksen ymmärtämiseksi ovat tieteen ja tutkimuksen siivittämänä syventyessään pikemminkin kaventuneet. Yksittäiset tutkimusprojektit ovat pyrkineet ymmärtämään monimuotoistuvan kaupungin dynamiikkaa mutta jääneet kuitenkin ajallisesti varsin lyhyiksi ja siten kasvavaan kysyntään nähden sekä saavutuksiltaan vaatimattomiksi että merkitykseltään riittämättömiksi.

Avainsanat: kaupungit, kaupungistuminen, kaavoitus, yhteiskuntakehitys, aluekehitys, yhdyskuntasuunnittelu
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 15, 2018
Viittaaminen
Vaattovaara, M., & Joutsiniemi, A. (2018). Kohti monimuotoistuvan kaupungin ymmärrystä ja kehityksen ohjaamista. Tieteessä Tapahtuu, 36(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/76487