Tiede politiikan hämärässä marginaalissa

  • Pirjo Ståhle
Avainsanat: Pirjo Ståhle, tiedepolitiikka, innovaatiopolitiikka, tiedestrategia, yliopistouudistus, tutkimus- ja innovaationeuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia

Abstrakti

Tiedosta on viime vuosikymmeninä tullut talouden tärkeä kilpailutekijä. Tämän myötä myös tieteen merkitys ja asema yhteiskunnassa ovat muuttuneet. Nykyisin yliopisto ei ole ainoastaan sivistyksen kehto – aidossa humboldtilaisessa hengessä – vaan myös tärkeä osa kansallista innovaatiojärjestelmää. Tämä on suuri muutos, ja sillä on ollut merkittäviä seurauksia siihen, miten tiede mielletään ja miten sitä valtakunnallisesti ohjataan.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
maalis 28, 2013
Viittaaminen
Ståhle, P. (2013). Tiede politiikan hämärässä marginaalissa. Tieteessä Tapahtuu, 31(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7849