Sukupuolen ja väkivallan tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi

Kirjoittajat

  • Suvi Ronkainen
  • Marita Husso

Abstrakti

Janne Kivivuori julkaisi Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 5/2012 artikkelin, jossa hän kritisoi allekirjoittaneiden tutkimustyötä, erityisesti kenttää, jota hän kutsui feministiseksi väkivaltatutkimukseksi. Julkaisimme numerossa 6/2012 vastineen, jossa osoitettiin, että Kivivuori ei ole riittävässä määrin perehtynyt kritisoimiinsa tutkimuksiin ja antaa niistä artikkelissaan joko tarkoituksellisesti tai ymmärtämättömyyttään väärään kuvan. Kuvasimme myös, mistä sukupuolistuneen väkivallan tutkimuksessa oikein on kyse ja osoitimme, että Kivivuoren kritiikki palautuu kysymykseen ”Miksi et tutki sitä, mitä minä tutkin?” Tällainen kritiikki vertaa kritiikin kohteiden tutkimusta kriitikon omaan tutkimukseen ja löydettyjä eroja pidetään kritiikin kohteen heikkouksina. Uudessa puheenvuorossaan (Tieteessä tapahtuu 1/2013) Kivivuori jatkaa samaa linjaa epäilemällä sukupuolen ja väkivallan tutkimuksen hyödyllisyyttä ja hyökkäämällä erityisesti ruumiinfenomenologiaa, psykoanalyyttista yhteiskuntatutkimusta ja diskurssiteoriaa vastaan (Kivivuori 2013, 44). Lyhyessä vastauksessamme kuvaamme sukupuolen ja väkivallan tutkimuksen vaikuttavuutta sekä kerromme, miksi erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja tutkimusmetodologioita tarvitaan.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2013-03-28

Viittaaminen

Ronkainen, S., & Husso, M. (2013). Sukupuolen ja väkivallan tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi. Tieteessä Tapahtuu, 31(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7860