Hovijuutalaisten aika

  • Pekka T. Heikura

Abstrakti

Hovijuutalaiset olivat merkittäviä taloudellisia toimijoita itsevaltiuden aikakaudella (1500–1700-luvuilla) erityisesti Saksan valtakunnassa mutta myös muualla Euroopassa. Hovijuutalaisten asema liittyi kiinteästi rajattoman yksinvaltiuden nousuun keskeiseksi hallitusmuodoksi Euroopassa. Hovijuutalaiset olivat absoluuttisten hallitsijoiden talouden kantavia voimia. Rahapulassaan hallitsijat kääntyivät hyvin verkostoituneiden juutalaisten puoleen, koska he pystyivät järjestämään nopeasti rahoitusta varsinkin 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alussa käytyjen sotien aikana. Vastineeksi hallitsijat antoivat hovijuutalaisille suojelua ja etuoikeuksia sekä vapautuksia juutalaisiin kohdistuneista rajoituksista. Hovijuutalaisten aika päättyi absolutismin katoamisen myötä 1800-luvun alussa.

Avainsanat: juutalaiset, hovijuutalaiset, talouspolitiikka, sotahistoria, valtarakenteet
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 14, 2019
Viittaaminen
Heikura, P. (2019). Hovijuutalaisten aika. Tieteessä Tapahtuu, 37(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/79369