Jossain määrin samaa tai eri mieltä – opiskelijapalautteella rahaa yliopistoille

Kirjoittajat

  • Visa Tuominen
  • Juhani Rautopuro
  • Antero Puhakka

Avainsanat:

Visa Tuominen, Juhani Rautopuro, Antero Puhakka, yliopistojen perusrahoitus, rahoitusmalli, opiskelijapalaute, Joensuu yliopisto, opetuksen laatu, opiskelukokemukset

Abstrakti

Vuodesta 2015 alkaen jaetaan opiskelijapalautteen perusteella kolme prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta (OKM 2011 ja 2012). Tämä tarkoittaa vuosittain viittäkymmentä miljoonaa euroa (YOPALA-blogi 26.2.2013). Esimerkiksi vuonna 2010 Suomen kuudestatoista yliopistosta peräti seitsemän yliopiston saama perusrahoitus oli tuota pienempi (Yliopistojen rahoitus 2010). Opiskelijapalautteen tuomisella rahoitusmalliin pyritään saamaan yliopistot kiinnittämään enemmän huomiota opetuksensa ja koulutuksensa laatuun. Parhaillaan rakennetaan yliopistojen valtakunnallista palautejärjestelmää (YOPALA), jonka perusteella rahaa jaetaan. Ensimmäinen kyselykierros toteutetaan vielä kevään 2013 aikana (YOPALA-blogi 26.2.2013). Artikkelissamme analysoimme kyselypalautetta, joka on saatu Joensuun yliopistossa vuosina 2003–08 maisteriksi valmistuneilta.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-05-06

Viittaaminen

Tuominen, V., Rautopuro, J., & Puhakka, A. (2013). Jossain määrin samaa tai eri mieltä – opiskelijapalautteella rahaa yliopistoille. Tieteessä tapahtuu, 31(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/8013