Totuuden tavoittelusta

  • Erkki Kilpinen

Abstrakti

Pragmatistisen filosofian käsitys tiedosta ja totuudesta on puhuttanut filosofeja ja lähialojen edustajia vuosikymmenestä toiseen. Tämän lehden numerossa 3/2019 Sami Pihlström teki monia hyödyllisiä täsmennyksiä näihin ongelmiin. Koska hän kutsuu näkökulmaansa metafilosofiseksi, on kuitenkin aihetta mainita, ettei hän ottanut esille pragmatismin perustavinta metafilosofista oletusta, sen oletusta prosessiontologiasta.

Osasto
Keskustelua
Julkaistu
kesä 13, 2019
Viittaaminen
Kilpinen, E. (2019). Totuuden tavoittelusta. Tieteessä Tapahtuu, 37(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/82806